Obrazy

Popis maľby Grigory Ugryumova „Zachytenie Kazana“


Veľký ruský umelec na obrázku „Zachytenie Kazana“ zachytil jednu z významných udalostí v histórii ruského ľudu. Zaujímavé je, že obraz mal neskôr iné meno - „vstup Johna IV. Do Kazaň dobyvaný Tatármi“, v ktorom umelec zobrazoval obraz ohnivého mesta a stretnutie víťazov s Edigerom. Ugryumov vo svojej maľbe sprostredkoval ducha ruského cára a význam tohto víťazstva pre ruský ľud. Historické subjekty boli vždy neoddeliteľnou súčasťou Ugryumova, ktorý dokázal na plátne udržiavať slávu a odhodlanie nielen ruského cára, ale aj jednotu ducha ruského obyvateľstva. Napriek tomu, že v histórii Ruska boli aj iní majstri, ktorí sprostredkovali slávne stránky, Ugryumov napriek tomu prejavil mimoriadny záujem a zvláštnosť o tento žáner.

Umelec dokázal vyjadriť veľmi farebné a živé emócie Edigera, ktorý bol obklopený svojimi poddaných a bojovníkmi. Maľba ukázala pád Kazana a ukončenie existencie ako samostatný khanát. Ivan Hrozný sa v mene svojho ľudu stáva ochráncom a novým vládcom veľkého Ruska, ktorý po krvavej vojne zjednotil Kazan Khanate. Umelec dokázal sprostredkovať nielen historický fakt, ale aj emócie a pocity, ktoré premohli hrdinov obrazu. Vojenská kampaň vedúca k víťazstvu bola zvečnená v diele veľkého ruského umelca, ktorý dokázal objaviť nový aspekt v historickom žánri.

Obraz, ktorý ukazuje silu a ducha ruského ľudu zameraného iba na víťazstvo, sa stal známym z mnohých diel o historických témach.

Ráno v borovicovom lese Shishkin